Amb l’actual pacte en vigor, aconseguir els 40 primers punts de mèrits a la borsa de treball de l’ICS és relativament senzill i només requereix que realitzis tota la formació continuada voluntària i el mèrits addicionals previstos.

Has de tenir en compte que cada curs amb certificat d’aprofitament comptarà un màxim de 100 hores encara que tingui una major duració. Són cursos que es poden fer on-line i el meu consell és que els que facis estiguin acreditats per universitats. Amb 430 hores de formació en diferents cursos, ja aconseguiràs els primers 30 punts.

Els altres 10 punts els aconseguiràs amb l’obtenció de l’ ACTIC (5 punts) i acreditant un coneixement de català superior al requerit per a la teva categoria professional. (5 punts)

Si tens cap dubte més o vols acompanyament , t’aconsello afiliar-te a Som Intersindical on et guiarem en tot aquest procés i podrem ajudar a altres persones a fer-ho. Estem permanents informats i assessorem sobre la millor oferta formativa en cada moment. Entenem que forma part de la nostra tasca sindical aquesta atenció personalitzada a les persones afiliades.

Un cop realitzada aquesta formació i obtinguts els diplomes i el títols els hauràs d’informar de manera correcta a l’aplicatiu SGRH i esperar a l’actualització de la baremació de la borsa que actualment es fa 1 cop per semestre.

VIsita 5 cursos transversals acreditats per universitats que puntuen a l’ICS