La Capçalera, un Col·lectiu de joves professionals d’Atenció Primària per una medicina salubrista, de qualitat i universal, alerta contra algunes propostes del Pacte Nacional de Salut, proposar actuar conra elles, també la que pretén eliminar el regim estatutari al personal de l’ICS. Cal donar suport a les accions que ens proposa aquest col·lectiu.

CAPÇALERA – PACTE NACIONAL DE SALUT

Des de La Capçalera hem estat llegint amb decepció el document que ha impulsat la Generalitat per un nou Pacte Nacional de Salut, un document que marcarà el consens de les polítiques en salut en els propers anys a Catalunya. Hem vist que es troba obert el període d’esmenes fins el dia 18 de febrer. Aquest consisteix en omplir un formulari amb respostes tipus test amb la possibilitat d’emplenar al final un apartat amb text lliure on et deixen afegir un màxim de 5 propostes amb un màxim de 1400 caràcters per col·lectiu i 840 a nivell individual. Atenent aquesta situació proposem participar a l’enquesta amb un text amb 5 propostes que assenyalen problemàtiques de l’actual sistema que no es recullen en el document:

1.Convertir el SCS en el Sistema Nacional de Salut de Catalunya, gestionat des de la conselleria, que integri tots els proveïdors de salut i que incorpori les competències de planificació, gestió i avaluació. Desaparició del CatSalut i del SISCAT i reordenar la despesa sanitària perquè s’allunyi dels actuals criteris mercantils.

2.Garantir la titularitat i gestió pública de tot el SNSC. Urgent excloure els centres privats amb ànim de lucre de la provisió pública. Establir un pla d’internalització de tots els serveis de la salut a través de l’integració en el SNSC de tota activitat gestionada per entitats sense ànim de lucre aprofitant, que la majoria de concerts han caducat. Incorporar al SNSC tots aquells serveis dels centres sanitaris com la cuina i la neteja, actualment de gestió privada.

 

3.Potenciar el protagonisme de l’Atenció Primària al SNSC. Destinar mínim 25% de la despesa sanitària pública als equips d’atenció primària. Potenciar el protagonisme a la universitat a través de la creació de departaments d’AP a les facultats.

4.Incorporar al SNSC una farmacèutica pública que impulsi la recerca lliure d’interessos comercials i la creació de genèrics per tal de proveir el sistema, amb el conseqüent estalvi respecte a la compra a la industria privada.

5.Garantir la universalitat del SNSC a tota la població independentment de la seva situació administrativa.

https://participa.gencat.cat/processes/pactenacionalsalut/f/4008/#

Una darrera recomanació personal: podeu seguir a La Capaçalera al seu Twiiter o canal de Telegram