Resum de l’Anunci Publicat al DOGC sobre la Sol·licitud de Carrera Professional a l’ICS a partir de l’1 de Desembre.

Aquest és un resum de l’Anunci Publicat al DOGC que us adjuntem sobre la Sol·licitud de Carrera Professional a l’ICS a partir de l’1 de Desembre:

 

  1. Convocatòria: Oberta per sol·licitar diferents nivells de carrera professional per a personal estatutari tant de l’àrea funcional sanitària com de gestió i serveis de l’ICS.
  2. Criteris d’Adjudicació: Les sol·licituds s’han d’adjudicar segons els requisits i criteris del II Acord i aquesta resolució.
  3. Període de Sol·licitud: Del 1 al 31 de desembre de 2023.
  4. Procediment: Sol·licituds exclusivament telemàtiques a través del mòdul de Carrera Professional de l’aplicació SGRH. És necessari estar registrat a l’SGRH.
  5. Documentació Necessària: Incloure mèrits de formació, docència, recerca, activitat, valoració de competències, i compromís amb l’organització. Es valoraran els mèrits obtinguts fins al 31 de desembre de 2023.
  6. Presentació de Sol·licituds: A través de les adreces del SGRH de l’ICS. Només es resoldrà una sol·licitud per professional.