Després de les properes mobilitzacions que realitzarem els treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS), liderades per Som Intersindical juntament amb altres sindicats, és indubtable que el conseller de Salut, Manel Balcells, hauria d’assumir un paper clau en la millora del tercer Acord de Condicions de Treball o dimitir.

Davant les imminents mobilitzacions que realitzarem com a treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS), liderades per Som Intersindical i altres sindicats, es fa evident la necessitat d’un lideratge fort i compromès per part del conseller de Salut, Manel Balcells. La millora del tercer Acord de Condicions de Treball no és només una exigència justa, sinó una oportunitat crucial per a Balcells de demostrar la seva capacitat de resposta a les necessitats reals dels professionals de la salut. En cas de no aconseguir-ho, l’única alternativa honesta seria la seva dimissió.

Aquesta situació no representa una amenaça, sinó una oportunitat d’or per al conseller Balcells de ser recordat com el líder que va escoltar i va actuar en favor dels treballadors de la salut en un moment crític. La necessitat d’una millora significativa en les condicions laborals de l’ICS és clara i inqüestionable. Els increments salarials proposats fins ara són insuficients, i la falta de mesures com la jubilació anticipada i la jornada laboral de 35 hores setmanals són punts crítics que no es poden ignorar.

Balcells té l’oportunitat de treballar de manera col·laborativa amb els sindicats per arribar a un acord que sigui beneficiós per a totes les parts. Aquest acord ha d’incloure millores econòmiques significatives, el reconeixement de la necessitat d’una jornada laboral més equitativa i la inclusió de polítiques de jubilació que reflecteixin el dur treball i la dedicació dels professionals de la salut.

No obstant això, si el conseller no pot o no vol realitzar aquestes millores necessàries, la seva capacitat per liderar en aquest àmbit seria seriosament qüestionada. En aquest cas, la dimissió no seria simplement un acte de fallida, sinó un reconeixement de la necessitat de canvi i de la importància de posar les necessitats dels treballadors de la salut per davant de les agendes polítiques.

La història recordarà a Manel Balcells pel seu accionar en aquest moment decisiu. La seva decisió no només afectarà la vida dels treballadors de l’ICS, sinó també la qualitat del sistema sanitari català en el seu conjunt. La millora del tercer Acord és una necessitat ineludible, i la resposta de Balcells a aquesta crida serà un reflex del seu compromís amb la justícia, la dignitat laboral i el benestar dels ciutadans de Catalunya.

En aquest context, és important destacar que el mateix dilema enfrontat per Manel Balcells també recau sobre les direccions dels quatre sindicats signants d’aquest preacord. Els lideratges d’aquests sindicats s’enfronten a un desafiament similar: han de decidir si mantenen un acord que clarament no compta amb el suport de les seves bases o si escolten les veus de les persones que representen i treballen per un acord més just i beneficiós per a tots. La seva capacitat per respondre adequadament a aquesta situació serà igualment un reflex del seu compromís amb els drets i el benestar dels treballadors que representen

La millora del tercer Acord ofereix a Balcells l’oportunitat de ser recordat com un líder visionari i compromès, la seva incapacitat per aconseguir aquesta millora planteja seriosament la qüestió de la seva idoneïtat per al càrrec. Davant d’aquesta situació crítica, la dimissió no seria un fracàs, sinó un acte de responsabilitat i integritat, un reconeixement que el càrrec exigeix un nivell de lideratge i compromís que tots els ciutadans mereixen.

 

Jordi Céspedes

SOM Intersindical.

 

Vagues No al III acord. Material, cartells imatges i informacions relatives a les vagues i mobilitzacions contra el III acord de l'ICS
jordi cespedes matrinez som intersinidcal