Darrerament estan sortint informacions a la premsa força esbiaixades sobre la gestió de l’escola bressol de l’hospital que, com a mínim, podrien perjudicar la imatge d’aquest servei i les persones que han fet possible que hagi sobreviscut al tancament anunciat cap al 2012.

Conec personalment les persones injustament assenyales i vull defensar de manera clara i rotunda no només la seva presumpció d’innocència, sinó el meu convenciment de la seva absoluta bona fe i plena innocència en relació a totes les informacions que ens arriben per diferents grups de WhatsApp provocant, no només un intent de desprestigi, també la indefensió de les persones afectades.

No em poso en aquest assumpte només per això, aquestes informacions posen en risc la continuïtat del servei de l’escola Bressol.

Fem memòria, el 2012 i després de 40 anys funcionant com un servei de l’ICS i amb personal del propi Hospital es va anunciar en un entorn de retallades el tancament d’aquest servei, aquest anunci va generar un seguit de protestes i unes quantes famílies i sindicalistes es van organitzar per tal de trobar solucions imaginatives que permetessin la continuïtat del servei.

La solució, al 2013, pròpia de les persones amb cultura associativa, va ser crear una entitat sense ànim de lucre que es fes càrrec de la gestió ordinària a canvi de la cessió d’ús de les instal·lacions i així es va signar un conveni a l’efecte. Cal destacar que l’entitat no te cap ànim de lucre, per tant no es tracta d’una entitat mercantil capitalista que tingui per objecte el benefici econòmic. Així, si el resultat econòmic de la seva gestió és positiu el benefici s’ha de destinar a l’objecte social de l’entitat, en aquest cas, garantir l’oferta del servei d’escola bressol als pares i mares que treballen a l’Hospital.

Una dècada després de l’anunci de tancament i salvada l’escola Bressol, cal felicitar les gestores que han fet possible que el servei es mantingui i és injust, al meu entendre, que rebin una campanya de desprestigi enlloc d’una felicitació per una solució imaginativa que va suposar mantenir el servei i el llocs de treball dins de l’ICS del personal que hi treballava.

Sóc partidari de retornar a l’ICS tots els serveis externalitzats ( IDI, cafeteria, etc) i també l’Escola Bressol però és injust el cost personal que es vol fer pagar a companyes de la junta de personal d’altres sindicats per una tasca per la qual en rigor mereixen agraïment i felicitació per unes iniciatives que han buscat el bé comú per a les persones que treballem a Vall d’Hebron.

Estic convençut que tot acabarà bé per les companyes i les famílies i la llar d’infants i vull mostrar la meva solidaritat amb elles per l’intent de tacar la seva imatge personal que estan patint. Les conec personalment i puc donar fer de la seva honestedat.