En data 19 de novembre de 2021, els sindicats que participen en el seguiment del pacte han acordat que els cursos de formació continuada ( fins a 30 punts) només comptessin un màxim de 100 hores per curs. Això vol dir que si un curs amb certificat d’aprofitament de 200 hores abans comptava 14 punts, a partir d’aquesta actualització només comptarà 7 punten l’apartat de formació continuada.

També han acordat modificar el qüestionari d’avaluació que realitzen les persones responsables i que poden suposar fins a 15 punts a la puntuació d’una persona aspirant.

Teniu el document de la modificació AQUÍ.:

Resumit: