Mentre la majoria de sindicats amb presència a les juntes de personal de l’ICS convoquem vaga els dies 12 i 13 de desembre ens trobem a un alliberat de la CSC que es dedica a lloar un acord que es contrari a la sanitat pública catalana i les condicions laborals dels seus professionals.

Actuacions poc reflexionades i la cerca de protagonisme poden acabar perjudicant seriosament la lluita dels professionals de l’ICS i la defensa d’una sanitat pública, gratuïta i de qualitat per al conjunt de la societat catalana.

Aquest sembla ser el cas dels recents posicionaments de Gerard Furest, alliberat sindical per la CSC, que amb les seves accions a Twitter (ara X) desacredita el seu propi sindicat en l’àmbit sanitari.

Sobre que el sindicat de Gerard Furest des de l’arribada de Sergi Perelló a la secretaria general és un desgavell he parlat àmpliament. Com molts altres abans. Ara bé, la coherència i la reflexió són claus en les postures sindicals, especialment en moments de crisi o canvi. El suport a polítiques i acords ha de ser sempre alineat amb les necessitats reals dels treballadors, i no hauria de ser guiada per la recerca de protagonisme personal o sindical. La dissonància entre les accions de Furest i la convocatòria de vaga per part dels sindicats majoritaris no només mostra una fissura en la representació sindical, sinó que també posa en dubte la sensibilitat cap a les demandes dels treballadors que diàriament sostenen la sanitat pública de Catalunya.

Seria molt més coherent que Gerard Furest i els líders de la CSC es focalitzessin en defensar aspectes clau de la identitat i els drets culturals de Catalunya, com ara la promoció i el suport del català, especialment considerant les acusacions d’exigir contestes en llengua espanyola i acudir als tribunals en espanyols per acabar condemnats en costes en espanyol a petició pròpia.

Aquesta coherència en la defensa de la llengua i cultura catalana seria un reflex més fidel dels valors que la CSC, i per extensió, Gerard Furest, haurien de representar i defensar.

A Som Intersindical des de l’àmbit de la sanitat mai no interferirem en l’acció sindical dels nostres companys a Educació, que ja s’estan organitzant, davant aquests desencerts reiterats de persones com el Furest.